Pensjonistpartiet sin hovedside, trykk her

Pensjonistpartiet ønsker å øke grunnbemanningen i omsorgstjenesten, for å gjøre livet lettere både for de som mottar hjelp, og for de som gir hjelp. Vi vet at dersom bemanningen er større, vil det gi stabilitet og forutsigbarhet for de som er avhengige av hjelpen. Men – like viktig er det at de ansatte har en arbeidsdag som gjør at de ikke sliter seg ut, og at det blir tatt inn vikarer når noen er syke. Dersom dette ikke er eller blir en realitet, vil det gå ut over både brukere, pårørende og de ansatte.

Pensjonistpartiet vil også prioritere kjøkkenet på institusjonene, slik at kokken kan komme tilbake å lage trivsel med god matlukt i korridorene. Vi vet at det øker matlyst og livsglede, og det fortjener både unge og eldre som bor på institusjon. Kommunene trenger IKKE å ta inn eiendomsskatt for å få en god skole eller en god eldreomsorg. Med de inntekter kommunen får, både fra staten og i form av andre inntekter så som skatt, - må vi prioriterer og sette tæring etter næring. Da er det de lovpålagte oppgavene som SKAL ha 1. prioritet.

Pensjonistpartiet vil prioritere omsorg og skole, som er lovpålagte oppgaver, fest og moro må komme når både omsorg for unge og eldre samt skole er på plass.

Pensjonistpartiet vil beholde sykehusene med akuttberedskap. Pasientene må få den behandling de trenger, når de trenger det. De skal fraktes så kort som mulig, når det står om minutter. Enkeltmennesket må høres også på det rikspolitiske plan!

Pensjonistpartiet skal jobbe hardt for å bli en stemme som blir hørt og tatt hensyn til etter valget 2021. Til dette trenges alle villige hender til å ta et tak.

Ønsker du å gjøre en ekstra innsats for de som trenger det mest, ser vi gjerne at du melder deg som medlem.

Kontakt oss pr. e-post eller telefon for en uforpliktende samtale. Kontaktpersoner i ditt fylke og kommune finnes på ditt fylkes side. Er du interessert i å starte et Pensjonistparti i en kommune hvor vi ikke er representert, kontakt din fylkesleder eller partikontoret.

Sentralt i Pensjonistpartiet starter arbeidet med:

Strategiplan

Nytt Prinsipp- og handlingsprogram

Intern skolering av fylkesstyrene Diverse høringer

Samarbeid med andre organisasjoner med samme målgruppe

Oppretting av nye fylkeslag

På utsatte Landsmøtet 24-25 oktober 2020 vil en del av dette arbeidet bli behandlet av Landsmøtet.